ul.Đure Daničića

4 sprata / 34 stana / lift /
2 garaže / 29 parking mesta
Osnova 1-4 sprata Osnova prizemlje Osnova garaža