ul.Đure Daničića

4 sprata / 34 stana / lift /
2 garaže / 29 parking mesta
stan 4 - 54,13 m2 stan 15 - 76,22 m2 stan 17 - 86,25 m2 stan 22 - 75,95 m2 stan 29 - 76,01 m2