Cerska 1

osnova prizemlja
8 stanova
Osnova 5 sprata Osnova 1-4 sprata Osnova prizemlje