Gradeks Loznica Objekat Lagator 3 Gradeks Loznica Objekat Lagator 3 Gradeks Loznica Objekat Lagator 3 Gradeks Loznica Objekat Lagator 3 Gradeks Loznica Objekat Lagator 3

Termoizolaciona stakla

Termoizolaciono staklo je veoma bitan deo svakog prozora, ono čini otprilike 70 odsto površine prozora i vrata. Najvažnije karakteristike pvc i aluminijumskih prozora i vrata, kao što su toplotna i zvučna izolacija, u velikom stepenu zavise od ugrađenog termoizolacionog stakla. Staklo "čuva" energiju!

Termoizolaciono staklo (termopaket) je sastavljeno od dva ili više jednostrukih stakala različitih debljina i karakteristika, koji su međusobno razdvojeni lajsnama. Prostor između njih ispunjen je argon gasom radi smanjenja prolaska toplote.. Ivična veza ostvaruje dugotrajno i besprekorno (hermetičko) zaptivanje da ne bi dolazilo do ulaska vlažnog vazduha. Korišćenjem različitih, pažljivo odabranih, materijala moguće je toplotnu provodljivost finalnog elementa npr. prozora (Uw) spustiti za 0,1-0,3 W/m2K ako se umesto klasičnih aluminijumskih lajsni koriste na primer „warm edge“ lajsne.

Glavna osobina termoizolacionog stakla je
da smanjuje toplotnu razmenu između dva prostora, što ima niz prednosti i to:

Naš standardni termo paket je kombinacija:

4mm Float staklo + 16 mm aluminijumska lajsna Argon 90% + 4 mm niskoemisiono staklo ClimaGuard Premium.

Ovaj termopaket ima toplotnu provodljivost Ug=1,1 W/m2K.

Troslojni paket koji preporučujemo je sledeća kombinacija:

4 mm niskoemisiono staklo ClimaGuard Premium (film na poziciji 2) + 16 mm aluminijumska lajsna Argon 90% + 4mm standardno Float staklo + 16 mm aluminijumska lajsna Argon 90% + 4 mm niskoemisiono staklo ClimaGuard Premium (film na poziciji 5).

Ovaj termopaket ima toplotnu provodljivost Ug=0,6W/m2K.

Predstavljamo i najznačajnije tipove stakla sa njihovim osnovnim karakteristikama i prednostima:

LOW-E ili NISKOEMISIONO staklo

LOW-E je višeslojni sistem koji se primenjuje na staklu. Funkcionalni sloj može biti bakar, zlato, aluminijum ili srebro. Ovi funkcionalni slojevi “apsorbuju” otprilike 90% energije dugotalasnog infracrvenog zračenja koje zrači iz unutrašnjosti prostorije na staklenu ploču. Zbog ove apsorbovane energije raste temperatura ovih slojeva. Ovi slojevi imaju nizak faktor emisivnosti ili drugim rečima, oni ne zrače mnogo toplote.

Emisioni faktor je otprlilike 8,5 puta niži nego onaj koji ima normalno flot staklo. Rezultat su znatno manji troškovi grejanja, pošto će "k" vrednost sa LOW-E pločom biti oko 50% konvencionalne jedinice iste konfiguracije. Od gore pomenutih materijala, funkcionalnih slojeva, srebro nudi najbolje karakteristike. Da je funkcionalni sloj sam instaliran na ploču refleksija bi bila veoma visoka (do 70%) i provođenje bi bilo mnogo niže za komercijalnu primenu šta više, funkcionalni sloj ne bi bio zaštićen i bio bi izložen mehaničkom i hemijskom oštećenju. Da bi se izbegao ovaj problem sa svake strane funkcionalnog sloja instaliran je još jedan sloj. Materijali za ove slojeve mogu biti kalajni-oksid, cinkov-oksid, bizmut-oksid itd. Kalajni-oksid ima nabolje optičke karakteristike i nudi najbolju hemijsku zaštitu,te se zbog toga i najčešće koristi. Pošto se kalaj topi na 2320°C, za LOW-E ploče se preporučuje maksimalna temperatura do 1200°C. Koja površina je prevučena? Veoma je važno znati u svakom trenutku koja površina je prevučena. Svaka greška će predstavijati trošak. Prvu proveru treba izvršiti pre vađenja ploče iz paketa. Kod LOW-E, kao i kod refiektujućeg stakla, površina koja je prevučena može se otkriti pomoću Ommetra. Prevučena površina LOW-E, takođe se može odrediti i pomoću upaljača za cigarete. Na normalnoj površini stakla boja plamena biće žuta, a na površini koja je prevučena sa LOW-E boja plamena će biti bledo ružičasto-plava

PROZORI SA ClimaGuard® Solar STAKLOM

Prozori sa ClimaGuard® Solar staklom. Jaka zima ili vruće leto: prozori sa višenamenskim ClimaGuard® Solar staklom omogućuju da se dobro osećate u vašem domu i istovremeno znatno štedite energiju bez većeg gubitka prirodne svetlosti.

Sve veći rast cena energenata naterao nas je da sve više obraćamo pažnju na delotvornost izolacije u našim domovima. Jedan od najvažnijih elemenata izolacije je izbor odgovarajućih prozora. ClimaGuard® Solar je ravno staklo sa transparentnim i izrazito tankim filmom na površini. Zahvaljujući tome, osigurava visoko propuštanje svetlosti (66%), odličnu toplotnu izolaciju (Ug=1.1 W/m2K) i zaštitu od sunčeve energije (propušta samo 42% sunčeve energije). Sve to samo u jednom premazu. Štednja energije zimi.

ClimaGuard® Solar staklo čija je glavna svrha izuzetna toplotna izolacija, u poređenju sa tradicionalnim izolacionim staklom, omogućava uštedu polovine troškova grejanja u hladnim danima. U prosečnom domaćinstvu to može biti i do nekoliko stotina evra godišnje. To staklo ne samo da vodi računa o vašim novčanicama, nego i o Vašoj okolini.

Izuzetna udobnost i u najtoplijim danima.

Odgovarajuća toplotna izolacija važna je i leti jer sunčevi zraci koji prolaze kroz staklo mogu znatno povećati temperaturu u prostoriji. U vrućim letnjim danima površina prozora je izložena sunčevoj energiji sa više od 400 W/m2. Tradicionalno izolaciono staklo propušta oko 80% te energije u prostoriju, što je često neizdrživo. ClimaGuard® Solar staklo znatno smanjuje prenos sunčeve toplote jer propušta samo 42% celokupne sunčeve energije. Nizak prenos toplote prouzrokuje nisku temperaturu unutar stakla, što naročito osigurava veću udobnost u prostoriji. Štaviše, omogućava neverovatnu uštedu prilikom korišćenja klima uređaja.